Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

 

Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és a Különleges Borok webáruház internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁszF), amely Ön és a Különleges Borok webáruház között, mint egyezség létrejött. A Különleges Borok webáruház fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSzF-et, minden
esetben az oldalt használó felelőssége, hogy ellenőrizze annak aktuális érvényességét. 


A webáruházban csak 18. életévét betöltött személy adhat le megrendelést és vásárolhat!

Rendelés folyamata

A vásárló első mozzanata, vagyis a termékek kiválasztása és az azt követő megrendelés az ajánlat elküldése a vállalkozásnak – ezzel még nem jön létre a szerződés.

A cég ugyanis a hatályos jogszabályok értelmében ezt követően köteles 48 órán belül elektronikus úton visszaigazolni a megrendelés megérkezését, és erről üzenetet küldeni a fogyasztó részére, máskülönben a vásárló mentesül a fizetési kötelezettség alól, a szerződés pedig nem jön létre.

Fontos azonban hangsúlyozni: a vállalkozás által küldött olyan – rendszerint automatikus – válasz, amely csak jelzi a megrendelés megérkezését az eladóhoz, illetve, hogy annak feldolgozása folyamatban van, nem alkalmas kötelem létrehozására.

A szerződés létrejöttéhez egy olyan – részletesebb, rendszerint manuális – e-mailben történő visszaigazolás szükséges, amely tartalmazza a szerződés adatait, úgy mint a szerződő felek, a termék leírása, az ár és a teljesítés körülményei.

. A vásárlási szerződést az Különleges Borok webáruház írásban megkötött szerződésnek tekinti. A megrendeléseket a Különleges Borok webáruház automatikusan, elektronikus formában tárolja 5 évig, a vásárló ezen időtartamon belül visszanézheti. Igény esetén a Különleges Borok webáruház a megrendelésről – a megrendelés számának ismeretében – másolatot küld elektronikus formában. Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a Különleges Borok webáruházban eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és  arra Magyarország joga irányadó.
 
1.) Árak

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyek a webáruházban a termékek mellett láthatók. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban a szállítási költséget nem.


2.) Fizetési módok


Fontos: bruttó 35.000,-Ft feletti vásárlás esetén kérjük az előreutalást vagy bankkártyás fizetést választani, ez esetben a szállítás ingyenes!


a.) Online kártyás fizetés Webáruházunk részére a kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a Barion fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.


Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:

  • MasterCard
  • Maestro
  • Visa
  • Visa Electron
  • American Express

b.) Fizetés az áru átvételekor (Utánvét) Ha házhoz szállítást választja, a számla ellenértékét az áru átvételekor a kézbesítőnek kell kifizetni. A futárnál kizárólag készpénzes fizetésre van lehetőség.

Az utánvétes fizetési mód drága. Neked is - nekünk is. E fizetési mód választása esetén - a rendelés végösszegétől függetlenül - fix 250 Forint fizetéssel kapcsolatos költséget vagyunk kénytelenek felszámítani.

c.) Fizetés banki előreutalással Amennyiben a rendelés során fizetési módként a banki előreutalást választja, kérjük, hogy a megrendelés teljes végösszegét (a szállítási díjjal együtt) a rendelés beérkezése után visszaigazolásaként küldött  proforma számlában szereplő bankszámlaszámra utalja át. Az utalás beérkezése után, postázzuk a megrendelt termékeket.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben átutalással fizet, 2 – 3 munkanap is lehet az átfutási idő. - 18 év alatti személy szeszesital tartalmú csomagot nem vehet át.

Kérjük, a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, és ne vegye át a csomagot! Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül, nem áll módunkban elfogadni. 

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a megrendelőt terheli. Kizárólag a csomag ellenértékének előre utalása esetén áll módunkban a csomagot újra elindítani!3.) Regisztráció


Vásárlás felhasználói regisztrációval is lehetséges. Regisztrációját 50 jutalom ponttal köszönjük meg, melyet vásárláskor levásárolhat. A regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, több szállítási/számlázási címet is felvehet, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti. Ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a kiszállítás zökkenőmentesen történhessen!


4.) Panaszkezelés


A megrendeléssel, szállítással kapcsolatos reklamációk. A hibás vagy sérült árut 10 munkanapon belül cseréljük, vagy pótoljuk saját költségünkre. Ha Ön a hibás szállítás vagy az áru szállításkori sérülése miatt eláll a megrendeléstől, akkor a már megfizetett áru ellenértékét visszafizetjük.

Megrendelésével és a szállítással kapcsolatos panaszait, észrevételeit az office@kulonlegesborok.hu e-mailcímen, illetve a 2145 Kerepes, Wéber Ede park 35. címre – a postára adás dátumának igazolására – ajánlott postai levél útján is közölheti. A bejelentésre legkésőbb 30 napon belül a panasz közlésével azonos módon érdemi választ adunk.
Felügyeleti szerv: Kerepes , Polgármesteri Hivatal Jegyzője


5.) Elállás joga


A Megrendelő a megrendelt termékek átvételét követő 15 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§-a szabályozza a Fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételeket. A Szolgáltató által értékesített termékekre figyelemmel a Fogyasztót nem illeti meg az elállási joga:

      a.) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely – egészségvédelmi vagy higiéniai okokból – az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termékek visszavétele a Szolgáltatótól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta, így különösen, ha a bort záró címkét eltávolította, a dugót a palackból részben vagy egészben kihúzta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte. Ebben az esetben a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.;
      b.) ha a palackban borkő lerakódás látható;
      c.) ha nyitott állapotú borospalackban a boron színhiba található;
      d.) ha a termék sértetlen átvételét igazoló dokumentum aláírása után a vásárló külsérelmi hibára hivatkozik;
      e.) egyedi csomagolás vagy címke készült, gravírozott üveg esetén.

Az elállási határidő attól a naptól számított 15 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A szerződéstől történő elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza a fenti címek egyikére az alábbi mintát:


„Címzett: (itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának,
telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése)
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi
termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: (itt szükséges a szerződés tárgyául
szolgáló termék megjelölése):
Rendelés száma:
Átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:”


Amennyiben szeretné letölteni és kinyomtatni, ITT találja.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Tájékoztatjuk, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 A terméket ne utánvéttel küldje vissza! Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége a vevőt/vásárlót terheli!


6.) A szállítástól elállás


Ha a Különleges Borok webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni. A Megrendelő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia!

Futár számára átadott, de át nem vett rendelést, csak a rendelés előre fizetésével és a második szállítási díj kifizetése után küldjük el újra!


7.) Megrendelés módosítása, törlése


A megrendelés visszaigazolását áruházunk a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül igazolja vissza. Amennyiben a megrendelést 48 órán belül nem igazoljuk vissza, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól. Eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés megkezdésének tényéről. A vásárlási szerződés ezzel a visszaigazolással jön létre. A Megrendelő a kiszállítás megkezdéséig (a csomag futárszolgálatnak történő átadása előtt) jogosult a megrendelés utólagos módosítására, díjtalan elállásra. Az elállást e-mailben, a rendelésazonosító-szám megjelölésével kell az office@kulonlegesborok.hu címre eljuttatni. Az elállás/módosítás akkor érvényes, ha azt a Különleges Borok webáruház visszajelezte.


8.) Kellékszavatosság


a.) Ön Baczay Csaba E.V hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
b.) Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
c.) Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb – a hiba felfedezésétől számított – kettő hónapon belül közölni. Felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
d.) Amennyiben Ön igazolja, hogy a terméket a Baczay Csaba E.V. nyújtotta, kellékszavatossági igénye érvényesítésének – a teljesítéstől számított hat hónapon belül – a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele; a teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.


9.) Termékszavatosság


a.) Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
b.) A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
c.) Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti, ennek elteltével e jogosultságát elveszti.
d.) Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
e.)  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, azonban termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét is érvényesítheti a gyártóval szemben.


A termékek fényképei NEM minden esetben egyeznek a készleten lévő termékek kinézetével. Lehetséges eltérések: üvegfajta, címke színei/formája, évjárat, kapszula színe/formája stb. Az aktuális évjáratot minden termék leírásában feltüntetjük.


Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban lásd: 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet


10.) Szerzői jogok


Azzal, hogy belép a www.kulonlegesborok.hu honlapra, illetve annak valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalna. A Különleges Borok fenntart minden, a weboldalon található tartalom (ideértve különösen a fényképeket, ábrákat és bármilyen szöveges tartalmat) bármely módon történő másolásával és terjesztésével, valamint bármilyen egyéb felhasználásával kapcsolatos jogot. A honlaphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.


A www.kulonlegesborok.hu weboldalon található fenti tartalmak  jogosulatlan felhasználása büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Különleges Borok jogosulatlan felhasználás esetén jogszerűen követelheti a jogsértés abbahagyását, az azzal okozott kárainak megtérítését, valamint a felhasználás által elért nyereség visszatérítését; továbbá – a Btk. 384- 385. §§-ai, valamint a 388. §-a szerinti bűncselekmények bármelyikének megvalósulása esetében – büntető feljelentéssel élhet.

  

Kerepes, 2019.01.24.

Kérdése van?

Kapcsolat