Adatkezelési szabályzat

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

a www.kulonlegesborok.hu weboldalon működő

webáruházában folytatott kereskedelmi tevékenységével kapcsolatban

 

I.          BEVEZETÉS

 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Baczay Csaba E.V. (a továbbiakban: „BCS”) a webáruházában (a továbbiakban: „Webáruház”) folytatott kereskedelmi tevékenységével összefüggésben – az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi környezetnek megfelelően – vásárlói részére a személyes adataik kezeléséről és az adatkezeléssel összefüggő jogaikról pontos és átlátható tájékoztatást nyújtson.

 

II.         ADATKEZELŐ

 

Cégnév: Baczay Csaba E.V.

Nyilvántartási száma: 32921511

Székhely: 2145 Kerepes, Wéber Ede park 35.

Adószáma: 66234827-2-33

E-mail: office@kulonlegesborok.hu

Telefonszám: +36 (30) 350 1848

Honlap: www.kulonlegesborok.hu

 

III.       FELHASZNÁLT ÉS HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK MEGJELÖLÉSE

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”).
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”).
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”).
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”).
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker.”).
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”)

 

IV.       COOKIE-K (SÜTIK)

 

1.         A cookie-k használatának célja

 

A cookiek (sütik) úgynevezett adatcsomagok, amelyeket maga a Webshop weboldala hoz létre az Ön böngészője segítségével, és helyezi el az Ön számítógépén, vagy eszközén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie-k információt tárolhatnak az Ön böngészésre használt eszközének paramétereiről, az Ön esetleges egyéni beállításairól, a Webshop weboldalán tett korábbi látogatásairól, hogy ezáltal is jobb böngészési élményben részesüljön.

 

2.         A cookie-k használatának jogalapja

 

A cookie-k használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és az az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. A cookie-ek elhelyezését az Ön böngészésre használat eszközén a Webáruház weboldalára történő első belépéskor felvillanó tájékoztató ablakban hagyta jóvá.

 

3.         Az általunk használt cookie-k típusai

 

Munkamenet cookie (session cookie): ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik (azaz attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt), amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie automatikusan törlődik.

 

Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor Ön meglátogatja az adott weboldalt.

 

4.         A kezelt adatok köre

 

Az Ön böngészésre használt eszközén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a látogatás kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – az Ön böngészésre használt eszközének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, az eszköz paraméterei, az Ön által a weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Ezek megosztásáról Ön dönt a felvillanó ablakban részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

 

5.         Az általunk használt cookie-k listája:

            https://www.kulonlegesborok.hu/enable-cookies

  

6.         Cookie-k törlése és kikapcsolása, hozzájárulás visszavonása

 

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie-beállítások változtatását (pl. testre szabással lehetőség van letiltani egyes webhelyek cookie-jait). Viszont felhívjuk figyelmét, hogy mivel a cookie-k célja az adott weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy az adott honlap látogatói nem lesznek képesek a weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál. Amennyiben szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie-beállításai között bármikor megteheti.

 

V.        AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

 

 1. REGISZTRÁCIÓ A WEBÁRUHÁZBAN

 

1.1.     A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

A Webáruházban történő regisztráció során, Ön egy saját fiókot hoz létre, amely azt a célt szolgálja, hogy egy esetleges ismételt vásárlás minél egyszerűbben és gyorsabban lebonyolítható legyen, továbbá, hogy az egyes felhasználók egymástól elkülöníthetőek legyenek.

 

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA

 • felhasználói név
 • az Ön azonosításához szükséges
 • jelszó
 • a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja
 • vezetéknév és keresztnév
 • Önnel történő kapcsolattartás,
 • a számlázással kapcsolatban jogszabályi kötelezettségünk, hogy a számlán feltüntessük
 • e-mail cím
 • kapcsolattartás, pl. kérelmei elbírálása esetén fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot
 • lakcím
 • a számlázással kapcsolatban jogszabályi kötelezettségünk, hogy a számlán feltüntessük
 • kiszállítás teljesítéséhez szükséges
 • számlázási cím
 • amennyiben ez eltér a lakcímétől
 • jogszabályi kötelezettségünk, hogy a számlán feltüntessük
 • telefonszám
 • kapcsolattartás

 

1.2.     Az adatkezelés joglapja

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

 

1.3.     Az adatok tárolásának időtartama

 

Az Ön által a regisztráció során megadott adatokat addig kezeljük, amíg Ön a regisztráció során létrehozott fiókját nem törli, vagy amennyiben a hozzájárulását vissza nem vonja. Kivéve azokat a személyes adatokat, amelyek kezelésére vonatkozó jogszabályok meghatározott időtartamot írnak elő.

 

2.         MEGRENDELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

2.1       Az adatkezelés célja

 

A megrendelés folyamatát a kiválasztott termék kosárba helyezésével indíthatja meg. A megrendelés részletes leírását a Webáruház honlapján található általános szerződési feltételek (ÁSZF) tartalmazzák. A megrendelés leadásával és teljesítésével kapcsolatos adatkezelés célja, hogy az BCS és Ön között létrejövő, az áru megvásárlására vonatkozó szerződés létrejöttét megelőzően Önt be tudjuk azonosítani, a szerződéses jognyilatkozatokat Ön és az BCS is megtudja tenni, hogy közöttünk a szerződés létrejöjjön, és hogy a szerződésben vállaltakat kölcsönösen teljesíteni tudjuk.

 

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA

 • vezetéknév és keresztnév
 • szerződéskötéshez szükséges

 

 • e-mail cím
 • kapcsolattartás
 • lakcím
 • szerződéskötéshez szükséges
 • számlázási cím
 • amennyiben ez eltér a lakcímétől, szerződéskötéshez szükséges
 • telefonszám
 • kapcsolattartás
 • megvásárolt termék / szolgáltatás jellemzői
 • szerződés teljesítéséhez szükséges, a szerződés tárgya

 

2.2       Az adatkezelés joglapja

 

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk 1) bekezdés b) pontja – amely szerint az Ön személyes adatainak kezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges – továbbá a GDPR 6. cikk f) pontja alapján jogos érdekünk indokolja, egy esetleges későbbi igényérvényesítéssel kapcsolatban.

 

A GDPR. 13. cikke értelmében kifejezetten tájékoztatjuk arról, hogy a Webshopban kínált termékek megvásárlására vonatkozó szerződés létrejöttének feltétele a 2.3. pontban meghatározott adatok megadása. Ezen adatok hiányában nem jön létre szerződés.

 

2.3.     Az adatok tárolásának időtartama

 

Az Ön és az BCS között létrejött szerződés teljesítésével a megrendeléshez kapcsolódó adatkezelési cél megszűnik. Azonban ahhoz, hogy egy esetlegesen felmerülő jogvita esetén igazolni tudjuk, hogy közöttünk a szerződés létrejött és azt megfelelően teljesítettük, a megrendeléshez szükséges adatokat a Ptk. 6:22. § szerint meghatározott, úgynevezett elévülési idő végégi tároljuk, ami azt jelenti, hogy a megrendeléssel kapcsolatosan kezelt adatokat a szerződéskötéstől számított öt (5) évig megőrizzük.

 

3.         RENDSZERÜZENETEK KÜLDÉSÉVEL ÉS TÁROLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

3.1.     Az adatkezelés jogalapja

 

Rendszerüzenteteket azért küldünk Önnek, hogy az Ön vásárlásával és az MTSZ teljesítésével kapcsolatos lépések követhetőek legyenek. Ön az alábbi esetekben kaphat rendszerüzeneteket:

 • rendelés visszaigazolásáról szóló e-mail megküldése
 • rendelés státusziról (beérkezett az áru, szállítás megkezdve stb.)

 

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA

 • e-mail cím
 • az rendszerüzenet kiküldéséhez szükséges
 • családi és utónév
 • azonosításhoz szükséges

 

3.2.     Az adatkezelés joglapja

 

Ebben az esetben a GDPR 6. cikk 1) bekezdés c) pontjával és az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjával összefüggésben törvényi felhatalmazás alapján kezeljük az Ön által megadott személyes adatokat, így az Ön hozzájárulása külön nem szükséges. Az Eker. 13/A § (3) bekezdése szerint az BCS a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag szükségesek.

 

A rendszerüzenetek tárolásával (és a 3.1. pontban rögzített adatokat megőrzésével) kapcsolatos jogalapot a GDPR 6. cikk f) pontjával összhangban a jogos érdekünk is indokolja; egy esetleges későbbi igényérvényesítési eljárás során a rendszerüzenetekkel igazolni tudjuk, hogy az általunk vállaltakat maradéktalanul teljesítettük.

 

3.3.     Az adatok tárolásának időtartama

 

A rendszerüzeneteket (és a 3.1. pontban megadott adatokat) a Ptk. 6:22. §-a szerint az elévülési idő végégi tároljuk, ami azt jelenti, hogy a rendszerüzenetekkel kapcsolatosan megadott adatokat a kiküldésüktől számított öt (5) évig megőrizzük.

 

4.         HÍRLEVELEK KÜLDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

4.1.     Az adatkezelés célja

 

Az adatok kezelésének célja az, hogy tájékoztatási és üzletszerzési célból az egyes aktuális ajánlatainkról a legrövidebb úton tájékoztathassuk Önt.

 

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA

 • e-mail cím
 • kapcsolattartás és beazonosítása, az ajánlat eljuttatásának eszköze
 • vezetéknév, keresztnév
 • megszólítás

 

4.2.     Az adatkezelés joglapja

 

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása, vagy a GDPR 6. cikk f) pontja alapján a BCS jogos érdeke.

 

Abban az esetben, amennyibe a hírlevelünket üzletszerzési céllal kívánjuk megküldeni Önnek, és az Ön e-mail címe egy korábbi vásárlással kapcsolatban már a rendelkezésünkre áll, úgy – összhangban a GDPR (47) bekezdésében és a 6. cikk 1) bekezdés f) pontjában foglaltakkal – jogos érdekünkre hivatkozással az Ön hozzájárulása nélkül is küldhetünk az Ön részére úgynevezett promóciós hírleveleket.

 

KIFOGÁS, LEIRATOKOZÁS LEHETŐSÉGE

 

Ön bármikor jogosult kifogást tenni írásban és e-mailben, hogy a hírlevél címzettjeinek listájáról az Ön adatait BCS haladéktalanul törölje. BCS a kifogást haladéktalanul, de legkésőbb jelen Tájékoztató X./1.2. pontjában rögzített határidőben végrehatja, amely műveletről haladéktalanul tájékoztatjuk.

 

4.3.     Az adatok tárolásának időtartama

 

Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig vagy a Tájékoztató 4.2. pontjában rögzített kifogás elbírálásáig tároljuk.

 

5.         SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

5.1.        Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja, hogy BCS a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítási és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettségét teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján Táraságunknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizni.

 

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA

 • családi és utónév
 • a családi és utónév feltüntetése jogszabályi kötelezettség
 • lakcím
 • a lakcíme feltüntetése jogszabályi kötelezettség
 • megvásárolt termék megnevezése
 • a termék feltüntetése jogszabályi kötelezettség

 

5.2.     Az adatkezelés joglapja

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk c) pontjával és az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban jogi kötelezettségünk. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése szerint BCS-nek számviteli bizonylat megőrzési kötelezettsége van, továbbá az Eker. 13/A § (2) bekezdése szerint szerződésből származó díjak számlázása céljából BCS kezelheti az Ön adatait.

 

5.3.     Az adatok tárolásának időtartama

 

A számlázással kapcsolatos adatokat a számla kiállításától számított 8 évig kezeljük. A Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számlát legalább 8 évig kell megőrizni.

 

6.         SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

6.1.     Az adatkezelés célja

 

A szállítással kapcsolatos adatkezelés célja az, hogy az Ön által megvásárolt árut minél előbb eljuttassuk az Ön részére. A szállítás módjait részletesen az ÁSZF tartalmazza.

 

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA

 • e-mail cím
 • kapcsolattartás, rendszerüzenet küldése a kiszállítás státuszáról
 • családi és utónév
 • az Ön beazonosításához szükséges
 • lakcím
 • a kiszállítás teljesítéséhez szükséges,
 • telefonszám
 • kapcsolattartás
 • megvásárolt termék / szolgáltatás jellemzői
 • az áru jellemzőitől függően a biztonságos szállítás miatt szükséges adat

 

6.2.     Az adatkezelés joglapja

 

A GDPR 6. cikk 1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

6.3.     Az adatok tárolásának időtartama

 

Az Ön és BCS között létrejött szerződés teljesítéséig tároljuk a szállítással összefüggő adatokat.

 

7.         ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEENDŐKKEL ÉS PANASZKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

7.1.     Az adatkezelés célja

 

Ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken veheti fel, telefonon, írásban vagy személyesen. Az ügyfélszolgálat által felvett adatok rögzítésének célja, hogy az Ön kéréseit, igényeit minél előbb teljesíteni tudjuk, kérdéseire minél előbb megfelelő választ tudjunk adni továbbá, hogy az esetleges panaszait minél hatékonyabban kezeljük.

 

Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, BCS a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel.


7.2.     A kezelt adatok köre:

Az Ön neve, lakcíme, a panasz / kérelem előterjesztésének helye, ideje, módja, az Ön panaszának / kérelmének részletes leírása, dokumentum / bizonyíték jegyzék, BCS nyilatkozata az Ön panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - az Ön aláírása.

7.3.     Az adatkezelés joglapja

 

Az ügyfélszolgálattal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és az Infotv. 5. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján vállalkozásunk jogos érdeke. Továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjával összefüggésben BCS jogi kötelezettsége. A panaszkezelés jogalapját továbbá a Fgytv. 17/A § (3)-(7) bekezdéseiben foglaltak képezik.

 

7.4.     Az adatok tárolásának időtartama

 

BCS az esetleges igényérvényesítési eljárások miatt az ügyfélszolgálati és / vagy fogyasztói panaszokkal kapcsolatos személyes adatokat a Ptk. 6:22. §- a alapján a felvételüktől számított 5 (öt) évig megőrzi.

 

VI.       ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLYEK

 

BCS az adatkezelési műveletek elvégzéséhez adatfeldolgozókat vesz igénybe az adatfeldolgozókkal megkötött írásbeli szerződés alapján. Az adatfeldolgozóknak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a GDPR, az Infotv., az adatkezelésre vonatkozó ágazati jogszabályok és BCS határozza meg. Az adatfeldolgozók igénybevételéhez az Ön hozzájárulása nem szükséges. Az adatfeldolgozóink az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat –VI/4. pontban foglaltak kivételével - kizárólag BCS, mint adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek, a személyes adatokat vállalkozásunk, mint adatkezelő rendelkezései szerint tárolják és őrzik meg.

 

1.         C-Host Kft.

A cégjegyzékszáma: 01 09 961790

A székhelye: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

A telefonszáma: +36 (1) 445 2040

Az e-mail címe: info@nethely.hu

 

BCS-el megkötött írásbeli szerződés alapján tárhelyszolgáltatást biztosít. BCS nevében tárolja az Ön regisztráció és megrendelés során megadott adatait a saját szerverein, továbbá technikailag közreműködik a rendszerüzenetek kiküldésében.

 

A C-Host Kft. által hozzáférhető adatok: felhasználói név, jelszó, vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, lakcím, számlázási cím, telefonszám, megvásárolt termék/szolgáltatás jellemzői.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: amíg Ön nem kéri a fiókja megszüntetését vagy – amennyiben a személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul – amíg Ön a hozzájárulását az adatkezeléshez vissza nem vonja, de legkésőbb addig, amíg az BCS és a C-HOST Kft. között a szerződés meg nem szűnik.

 

2.        Foxpost zRt.

          A cégjegyzékszáma: 10-10-020309

A székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

A telefonszáma: +36-1-999-0369

Az e-mail címe: info@foxpost.hu

 

Az áruk kiszállításosához BCS futárszolgálatot vesz igénybe a BCS-vel kötött írásbeli szerződés alapján. A futárszolgálat közreműködik a megrendelt áru kiszállításában.

 

A Foxpost zRt. által hozzáférhető adatok: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, lakcím, telefonszám, megvásárolt termék/szolgáltatás jellemzői.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: Az Ön személyes adatait az áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

 

3.       Sprinter futárszolgálat Kft.

Cégjegyzékszáma: 01-09-660447

Fióktelep: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

Telefonszáma: (06) 1 881 2615

E-mail címe: info@sprinter.hu

 

Az áruk kiszállításosához BCS a Sprinter futárszolgálat Kft. szolgáltatásait is igénybe veszi, BCS-vel megkötött írásbeli szerződés alapján.

 

A Sprinter futárszolgálat Kft. által hozzáférhető adatok: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, lakcím, telefonszám, megvásárolt termék/szolgáltatás jellemzői.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: az Ön személyes adatait az áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

 

4.       The Rocket Science Group, LLC.

Fióktelep: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

E-mail címe: abuse@mailchimp.com

 

A hírlevél szolgáltatáshoz BCS a The Rocket Science Group LLC. szolgáltatásait is igénybe veszi. 

A The Rocket Science Group LLC által hozzáférhető adatok: e-mail cím.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: amíg Ön leiratkozik hírlevél szolgáltatásunkról.

 

 

VII.      KIK FÉRHETNEK HOZZÁ AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT ADATOKHOZ

 

Az Ön által megadott személyes adatokat BCS, mint adatkezelőn és megfelelő admin jogosultsággal rendelkező munkavállalóin kívül kizárólag a VI. részben felsorolt adatfeldolgozók ismerhetik meg az ott leírtaknak megfelelően.

 

VIII.    GYERMEKEKKEL ÉS HARMADIK SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK

 

A 16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha a szülőktől (törvényes képviselőjüktől) ehhez engedélyt kértek.

 

Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

 

Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy, akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. A jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és BCS-t ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Tájékoztatjuk, hogy BCS mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha Ön harmadik személy nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

 

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken léphet kapcsolatba velünk

 

IX.       ADATBIZTONSÁG

 

Tájékoztatjuk, hogy BCS technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre abból a célból hogy az Ön személyes adati megfelelő védelemben részesüljenek a GDPR és az Infotv., valamint az egyes ágazati jogszabályok alapelveinek megfelelően. Az MTSZ az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy a GDPR, az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az felhasználók magánszférájának védelmét. BCS az adatokat megfelelő intézkedésekkel megvédi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

X.         AZ ÖN ADATKEZELÉSSELKAPCSOLATOS JOGAI

 

1.            A HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

 

1.1.        Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben – és amennyiben a személyazonossága igazolható - szóban kérheti, hogy tájékoztatást kapjon BCS-től az Önt érintő BCS által folytatott adatkezelésről az alábbiakkal kapcsolatban:

 

 • mi az Ön adatai kezelésének célja;
 • melyek azok a személyes adatai amelyek adatkezeléssel érintettek;
 • mennyi ideig kerülnek tárolásra az Ön személyes adatai;
 • kik férhetnek hozzá az Ön által megadott személyes adataihoz;
 • mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait;
 • az Önt megillető jogokról;
 • a panasz benyújtásának jogáról;
 • milyen forrásból állnak rendelkezésünkre az Ön személyes adatai;

 

1.2.     A tájékoztatás kérésére irányuló írásban vagy e-mailben előterjesztett kérelmét BCS a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti díjmentesen. A kérelmet BCS abban a formában teljesíti, ahogy az BCS-hez beérkezett, tehát amennyiben írásban érkezik a megkeresés írásban, amennyiben e-mailben érkezik a megkeresés, úgy e-mailben teljesítjük azt.

 

1.3.     Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó úgy BCS a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.

 

1.4.     Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy BCS munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk jelen Tájékoztató X/1.2. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, tovább tájékoztatjuk panasztételi jogáról, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

 

2.         A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

 

2.1.     Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben előterjesztett kérelmére kérheti Táraságunktól, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatát vagy adatait BCS változtassa meg.

 

2.2       Kérelmét BCS a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti díjmentesen. A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatjuk. BCS a kérelmet díjmentesen teljesíti.

 

2.3.     Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a BCS a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.

 

2.4.     Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy BCS munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk jelen Tájékoztató X/2.2. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, tovább tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

 

3.         AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG, AZAZ A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

 

3.1.     Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben előterjesztett kérelmére kérheti vállalkozásunkat, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatit indokolatlan késedelem nélkül töröljük az alábbi esetekben:

 

 • az Ön személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből BCS azokat gyűjtötte és kezelte;
 • az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (ld. X/6. pont) és nincs további jogszerű ok az adatkezelésre,
 • az Ön személyes adatit BCS jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatokat jogszabály által előírt kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 

3.2.     Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait az alábbi esetekben nem áll módunkban törölni:

 

 • ha az Ön adatinak kezelését a vállalkozásunk vonatkozásában jogszabály írja elő;
 • amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése BCS jogi érdekén alapul.

 

3.3.     Kérelmét BCS a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül – késedelem nélkül –de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti díjmentesen. Törlésre irányuló kérelme esetén BCS intézkedik arról, hogy a 3.2. pontban rögzített kivételektől eltekintve – az Ön adatait a vállalkozásunkkal együttműködő adatkezelőknél is törlésre kerüljön.

 

3.4.     A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatjuk a kérelem teljesítéséről. A törlésre irányú tájékoztatással az Ön adati véglegesen törlésre kerülnek, helyreállításukra nem lesz lehetőség.

 

3.5.     Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó úgy az BCS a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.

 

3.6.     Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy az BCS munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk jelen Tájékoztató 3.3. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, továbbá tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

 

4.         AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

 

4.1.     Ön a II. pontban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben előterjesztett kérelmére kérheti BCS-től, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatainak kezelését korlátozzuk az alábbi esetekben:

 • Ön írásban vagy e-mailben vitatja  BCS által kezelt személyes adatainak pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás (zárolás) arra az időtartamra vonatkozik, amely időtartam alatt az BCS ellenőrzi az Ön adatainak pontosságát;
 • abban a nem várt esetben, amennyiben jogellenes az Ön személyes adatainak a kezelése, de Ön nem kéri – azaz ellenzi – személyes adatainak törlését, de kéri azok felhasználásának korlátozását addig, amíg az adatkezelés jogszerűsége helyre nem áll;
 • BCS arról tájékoztatja Önt, hogy már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelési célból, de Ön azok törlése helyett igényli azok zárolását egy későbbi esetleges igényérvényesítéshez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ld X/6. pont), úgy BCS arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül az Ön tiltakozásának jogossága, BCS korlátozza az adatkezelést.

 

4.2.     Amennyiben az Ön adatainak kezelése a fentiek alapján korlátozás (zárolás) alá esne, BCS a tárolás kivételével továbbra is kezelheti azokat,ha

 • Ön az adatkezeléshez hozzájárul, vagy
 • jogi érdek, igényérvényesítés, érdekvédelem céljából
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
 • közérdekből (pl természeti katasztrófa) kerül sor a további adatkezelésre

 

4.3.     Kérelmét BCS a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül – késedelem nélkül –de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti.

 

4.4.     A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatjuk. BCS a kérelmet díjmentesen teljesíti

 

4.5.     Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó úgy BCS a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.

 

4.6       Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy BCS munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk jelen Tájékoztató X/4.3. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, tovább tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

 

5.         AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

 

5.1.     Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben előterjesztett kérelmére kérheti vállalkozásunktól, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatait BCS az Ön rendelkezésére bocsássa tagolt, mások által is felhasználható, technikai berendezéssel olvasható formában, továbbá jogosult arra is, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat Ön közvetlenül vagy BCS útján egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

5.2.     Kérelmét BCS a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül – késedelem nélkül –de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti. A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatjuk. BCS a kérelmet díjmentesen teljesíti

 

5.3.     Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó úgy BCS a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.

 

5.4.     Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy BCS munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk jelen Tájékoztató X/5.2. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, tovább tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

 

6.         A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

 

6.1       Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben tiltakozhat BCS jogszerű, Önt érintő adatkezelése ellen ha

 

 • BCS által végzett adatkezelés BCS jogos érdeke alapján történik;
 • ha az adatkezelés BCS-re vonatkozó jogi kötelezettsége teljesítéséhez szükséges;
 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ide értve az esetleges profilozást is),
 • megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor.

 

6.2.     Amennyiben Ön tiltakozik, úgy BCS az Ön személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve ha BCS bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jog érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

6.3.     Amennyiben Ön tiltakozik BCS adatkezelési tevékenységével szemben, úgy azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében BCS döntést hoz, amelyet Önnel írásba közlünk. Ha döntésünkkel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve, ha nem hoztunk volna döntést a megadott határidőn belül, annak lejártától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.

 

6.4.     Amennyiben BCS megállapítja, hogy a tiltakozása megalapozott, vállalkozásunk az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, és értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatokat korábban továbbítottuk, és akik az Ön tiltakozáshoz való jogának gyakorlása miatt intézkedést kötelesek végrehajtani a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

XI.       AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGE

 

1.         Ha az Ön megítélése szerint az Ön adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, úgy Ön jogosult arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen az alábbi elérhetőségei egyikén: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) Az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

 

             Amennyiben Ön felénk helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi a kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni. A bírósági eljárásban Ön a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni. A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

 

XII.      ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 

BCS fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót módosítsa. A jelen Tájékoztató módosítását követően Önt megfelelő módon (pl. hírlevélben, a weboldalon feltüntetve, belépéskor felugró ablakban vagy egyéb módon) értesítjük. BCS gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon, és azt kérésére megküldjük Önnek. Korábbi adatkezelési tájékoztató elérhető itt: https://www.kulonlegesborok.hu/adatvedelem_old2